Přidat překlad (anonymně bez přihlášení)


Notes

Be ensure that you are not adding a duplicate (possibly phrased differently). If there is already a similar quote, you can add an alternative translation, but only for official or more correct translations.

Formát pro dialog

[[Jméno postavy 1`id]] First line.
[[Jméno nové postavy]] Next line.
[[Jméno postavy 3`id]] Next line.
[[Jméno postavy 1`id]] atd.

Značky

((additional non-quote note))
+Myšlenky postavy.+
[v]vulgární slova, která mají být skryta[/v]
[sic]označení chyby v oficiálním překladu[/sic]

Značky

If you would like to suggest new tags, please enter your suggestions in the appropriate fields.